Rugaciuni

Rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aduce liniște și spor în casă

Rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aduce liniște și spor în casă
Rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aduce liniște și spor în casă

În fiecare an la data de 29 iunie sunt prăznuiți doi dintre cei mai mari sfinți și în această zi trebuie să îți fie nelipsită cea mai puternică rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceasta este una dintre cele mai mari sărbători ale anului, o zi specială în care credincioșii respectă o mulțime de tradiții și obiceiuri din bătrâni. Tot astăzi se rostește una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru liniște și spor în casă.

Rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aduce liniște și spor în casă

În ziua de Petru și Pavel credincioșii merg la biserică și aprind lumânări pentru cei care nu se mai află printre noi. În această zi se dă de pomană pâine caldă, untdelemn și vin tot în amintirea celor dragi care au trecut în neființă. Cei care au ținut post și s-au spovedit astăzi  de dimineață se pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului.

Printre toate tradițiile și obiceiurile mai mult sau mai puțin creștine, unul este cel mai important: rugăciunea către Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este vorba despre o rugăciune care aduce mult ă pace în suflete și este de mare folos în caz de neliniște, boală, necazuri mari, durere și deznădejde. Aceasta se citește cu o seară înainte de păznuirea sfinților apostoli, dar și în dimineața zilei de 29 iunie.

Este foarte important ca această rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel să fie citită cu candela aprinsă, în liniște deplină și cu multă evlavie. Aceasta poate fi citită și peste an, ori de câte ori te simți cu sufletul încărcat, treci prin încercări sau ai un mare necaz și îți va fi de mare folos.

Cea mai puternică rugăciune

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine.

Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin”.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni