Rugaciuni

Rostește această rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Caliopie, puternic mijlocitoare către Dumnezeu

Rostește această rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Caliopie, puternic mijlocitoare către Dumnezeu
Rostește această rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Caliopie, puternic mijlocitoare către Dumnezeu

În fiecare an la data de 7 aprilie, în calendarul creștin ortodox este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Caliopie. Sfântul Mucenic Caliopie a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în timpul împăratului Maximian (250 – 5 mai 311). Credința sa l-a mântuit, deși a suferit mari persecuții din pricina iubirii pentru Hristos.

Cine a fost Sfântul Mucenic Caliopie

Sfântul Caliopie s-a năcut după ce mama lui s-a rugat îndelung la Dumnezeu să primească un fiu. Încă de mic i-a dat cele mai importante învățături creștine și i-a insuflat dragostea de Dumnezeu.

Pe măsură ce asupririle aduse creștinilor erau din ce în ce mai dure, mama lui ia hotărârea de a-l trimite departe de casă, cu vaporul, în cetatea Pompeiopolis din Cilicia (Turcia de astăzi).

Când ajunge la destinație Caliopie nimerește în timpul unei sărbători păgâne li mânat de o mare credință spune în mijlocul unei mulțimi: „Sunt creștin și prăznuiesc cele ce sunt ale Hristosului meu. Deci, nu este cu putință ca omul care slăvește pe Hristos, să intre în necuratele jertfe ale zeilor păgânești”.

Aceste vorbe l-au trimis direct în fața împăratului și de acolo începe mucenicia sa. A suferit chinuri și persecuții dintre cele mai crunte, dar niciodată nu s-a lepădat de Hristos și de dreapta credință. Ultimii ani i-a petrecut în temniță, alături de mama sa care a venit să îi fie alături. Într-un final el a fost condamnat la moarte prin răstignire.

La auzul condamnării mama lui a plătit 5 galbeni ostașului, pentru a-i răstigni fiul cu capul în jos. Ea a socotit că nu poate un om să moară ca însuși Hristos pe Cruce. Și astfel „a fost răstignit Sfântul Caliopie cu capul în jos pentru Hristos, în ziua Cinei celei mântuitoare, iar în Vinerea cea mare a Patimilor lui Hristos, în ceasul al treilea din zi și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu. Atunci un glas dumnezeiesc, venind către dânsul din cer, a zis: «Suie-te, mucenice al lui Hristos, împreună moștenitorule cu sfinții»”.

La scurt timp după ce fiul său a fost coborât de pe cruce, Toclia ș-a dat duhul slăvindu-L pe Dumnezeu. Atât ea cât și fiul ei au primit haina muceniciei.

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Caliopie, puternic mijlocitoare către Dumnezeu

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Mucenice Caliopie, care din fragedă copilărie ai iubit pe Hristos și pentru dragostea Lui te-ai jertfit cu trupul pe cruce, auzi-ne și pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care viețuim cu multă nepăsare în toată vremea, mâniind pe Dumnezeu cu mulțimea răutăților. Roagă-te pentru noi, neputincioșii, spre a ne trezi din somnul lenevirii noastre, căci îngreunată este inima noastră de poftele cele viclene și foarte întunecată ne este mintea de grijile cele pierzătoare ale veacului de acum.

De aceea, cu stăruință, din inimă te rugăm să mijlocești către Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu, ca prin mila Sa și prin sfintele tale rugăciuni, să ne trezim, până mai avem vreme, din amara nesimțire care ne stăpânește și să începem cu frica lui Dumnezeu a viețui și a lucra poruncile lui Hristos, spre a dobândi mila și iertarea în ceasul sfârșitului nostru și în ziua cea mare a Judecății de apoi. Amin!

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni