Rugaciuni

Rugăciune către Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Zi de post

Rugăciune către Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Zi de post
Rugăciune către Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Zi de post

În fiecare an la data de 1 noiembrie sunt prăznuiți Sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian. Sfintii Cosma si Damian au trăit în secolul al IV lea. S-au născut dintr-un tată păgân și o mamă creștina, în Asia Mica.

Cine au fost sfinții Cosma și Damian

Datorită vindecărilor miraculoase pe care le-am făcut cei doi în repetate rânduri, ei au devenit cunoscuți și sub numele de doctori fără de arginți. Credința lor către Dumnezeu îi ajuta să îndepărteze cele mai grele boli, iar pentru vindecările lor nu luau bani pacienților, căci era duhul Lui Dumnezu care lucra prin ei.  Singura lor plată era credința arzătoare al celui pe care îl vindecau. Cine venea la ei să se trateze trebuia să creadă cu tărie în Hristos.

Rugăciune către Sfinții Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu.

Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă.

Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni