Rugaciuni

Rugăciune de mulțumire către Sfântul Înger Păzitor care înfăptuiește miracole

Rugăciune de mulțumire către Sfântul Înger Păzitor care înfăptuiește miracole
Rugăciune de mulțumire către Sfântul Înger Păzitor care înfăptuiește miracole

Rugăciunile închinate sfinților înger păzitori sunt foarte importante pentru fiecare creștin. Adeseori citim acatiste, paraclise sau alte rugăciuni mai scurte către Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului și alți sfinți, însă uităm să mulțumim Sfântului Înger Păzitor care este alături de noi zi de zi, clipă de clipă.

Rugăciunea de mulțumire către Sfântul Înger

Citește această Sfântă rugăciune la sfârșit și la început de săptămână pentru ca zilele care urmează să îți fie pline de liniște, ajutor și toate lucrurile să îți meargă bine. Sfântul Înger Păzitor este cel care te ghidează ceas de ceas și te ajută să depășești cele mai grele obstacole. El îți este apărător neobosit și neîncetat în fiecare minut, așa că nu trebuie să uiți să îi mulțumești pentru grija care ți-o poartă.

Acatistul zilei de vineri: Al Domnului Nostru Iisus Hristos

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni