Rugaciuni

Spune această rugăciune în fiecare vineri și necazurile vor dispărea din viața ta. Este cea mai puternică

Spune această rugăciune în fiecare vineri și necazurile vor dispărea din viața ta. Este cea mai puternică
Spune această rugăciune în fiecare vineri și necazurile vor dispărea din viața ta. Este cea mai puternică

Această rugăciune care se rostește vinerea este deosebit de puternică. Se citește în fiecare zi de vineri, cel puțin 7 săptămâni la rând, mai ales atunci când ai necazuri și probleme mari care te macină. Rostește-o cu candela aprinsă și toată credința că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu  te va ajuta.

Rugăciune de vineri, deosebit de puternică

Toiagul lui Moise cu Dumnezeiască Putere Marea Roşie a despărţit şi pe popor l-a trecut, care cânta şi zicea: să cântăm Minunatului Dumnezeului nostru cântare de biruinţă, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, ai covârşit Cetele îngerilor cele fără de trupuri, Întrupând pe Dumnezeul Cel fără de trup; pentru aceea te rog, Preacurată: omoară toate patimile trupului meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântată Fecioară, Ceea ce eşti Plină de dar, umple de dar gândul meu şi luminează-mi sufletul, ca pururea să te binecuvintez pe tine, Ceea ce cu binecuvântări ai încununat pe oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu apele cele izvorâtoare de viaţă, Fecioară, adapă sufletul meu cel topit de arsura păcatului ca să odrăslesc, Preacurată, spicul cel roditor al Dumnezeieştii umilinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Avându-te Mare Zid, voi covârşi zidirea multor păcate, îngrădindu-mă cu Acoperământul tău, Ceea ce eşti Singură Mântuirea oamenilor, Singură Chemarea lui Adam celui căzut.

Cântarea a 3-a.

Întăreşte-mă, Doamne, întru mărturisirea dreptei credinţe, ca să nu mă clătească pe mine vrăjmaşul până în sfârşit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Divan Groaznic şi Înfricoşat mă aşteaptă pe mine cel ce am păcătuit, la care groaznic voi fi judecat, Fecioară Preacurată; Una Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Judecătorul Cel Veşnic, pe Acesta roagă-L ca să mă izbăvească atunci de munca cea cumplită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaslăvite s-au grăit pentru tine, Cetatea lui Dumnezeu, precum zice Proorocul; roagă-L pururea pe Dânsul, ca pe Domnul Slavei, Ceea ce eşti Una Bună, ca să facă părtaşi Slavei pe toţi cei ce cu credinţă te slăvesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Odinioară, grăitorul de Dumnezeu te-a văzut pe tine, Preacurată, Carte întru care s-a scris Cuvântul cu Puterea Tatălui; pentru aceea roagă-te să mă scrie în Cartea Vieţii, rupând zapisul cel rău al păcatelor mele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, acum având îndrăzneală ca o Maică către Fiul tău, pe cei ce te laudă cu dragoste, izbăveşte-i de greşeli şi de boli şi de primejdii, ca toţi pururea să te slăvim.

Cântarea a 4-a.

Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Doamne şi de lauda Ta toate le-ai umplut; Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Fecioară, deşertându-se dintru tine, Mirul, Ziditorul zidirii, toate le-a umplut de bună mireasmă, cu Dumnezeieştile cunoştinţe ale Preaslăvitei voii Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a Răsărit din pântecele tău, Fecioară Preacurată, pe toate le-a luminat cu Dumnezeieşti Străluciri de Soare; pentru aceea luminează-mă pe mine cel întunecat cu patimile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umbrele Legii şi Dumnezeieştile grăiri ale Proorocilor cu Taină te-au arătat pe tine, Fecioară, că vei naşte pe Dătătorul de Lege; pentru aceasta îndreptează-mă pe mine cel ce te laud, Maică Dumnezeiască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru Proorocii Tăi, Cuvinte, pentru Dumnezeieştii şi cinstiţii Tăi mucenici, pentru cuvioşii şi drepţii Tăi şi pentru Ceea ce Te-a născut, Iubitorule de oameni, mântuieşte poporul Tău.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni