Rugaciuni

Cea mai puternică rugăciune pentru mame! Aduce BINECUVÂNTĂRI CEREȘTI peste părinți

Cea mai puternică rugăciune pentru mame! Aduce BINECUVÂNTĂRI CEREȘTI peste părinți
Cea mai puternică rugăciune pentru mame! Aduce BINECUVÂNTĂRI CEREȘTI peste părinți

Aceasta este cea mai puternică rugăciune pentru mame și tați! Este o rugăciune foarte veche care aduce alinare, binecuvântări cerești și sănătate părinților. Se citește în fiecare seară și mai ales ori de câte ori părinții sunt bolnavi sau se află în mari necazuri. Vei simți din plin puterea acestei frumoase rugăciuni, ori de câte ori o rostești.

Iată cea mai puternică rugăciune pentru mame

Spune această frumoasă rugăciune cu toată credința, în liniștea odăii tale. Aprinde candela și lasă să plece toate gțdnruile rele, toate temerile și toate snetimentele negative. Iartă-i pe toți cei ce ți-au greșit și roagă-te cu toată evlavia pentru mama ta, pentru părinții tăi și toți cei din familie care au nevoie de rugăciunile tale.

”Doamne, Dumnezeule Cel atotbun, care mi-ai dăruit părinți buni,ca prin ei să mă împărtășesc de multe binefaceri. Cel ce voiești să le fiu recunoscător pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate îngrijirile ce le au avut și au față de mine. Ție mă rog cu umilință pentru sănătatea și mântuirea lor.

Dumnezeule, Cel ce ești atotîndurat, dar și atotdrept, care binecuvântezi pe fii pentru părinții lor și, adeseori în dreapta ta mânie, îi pedepsești pentru păcatele lor, primește umilita mea mulțumire pentru binefacerile ce le reverși neîncetat asupra părinților mei.

Trimite-le Stăpâne cel atotbun și în viitor binecuvântările tale și le iartă lor toate greșelile pe care, ca niște oameni le-au făcut. Învață-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu supus și recunoscător și mulțumitor pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate îngrijirile ce au avut și au față de mine.

Ajută-mi că să urmez poruncile Tale cele sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze.

Răsplătește-le Preabunule cu facerile Tale de bine, pentru dragostea și îngrijirea neadormită, ce întotdeauna o au față de mine. Apără-i de toate necazurile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Fă-i părtași de binecuvântarea Sfinților tăi, înmulțește roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile tale și să sporească în virtuți și în îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin.”

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni