Rugaciuni

Rugăciune pentru MAMA. Rostește-o astăzi și în fiecare zi: „Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru mama mea..”

Rugăciune pentru MAMA. Rostește-o astăzi și în fiecare zi: „Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru mama mea..”
Rugăciune pentru MAMA. Rostește-o astăzi și în fiecare zi: „Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru mama mea..”

Cea mai frumoasă rugăciune pentru mama se citește seară de seară și aduce binecuvântări cerești, sănătate și iertarea păcatelor pentru cea mai importantă ființă din lume: mama. Citește-o cu toată evlavia și dragostea ta, cu candela aprinsă și inima curată. Este una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru părinți și aduce în casa lor protecție divină, liniște și înțelegere.

Rostește azi cea mai puternică rugăciune pentru MAMA

„Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu și pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte datorințe, pe care Tu ai pus-o asupra mea și anume:  să-i cinstesc și să-i iubesc din tot sufletul meu și din toată inima mea.

Cea dintâi din îndatoririle mele către ei este de a mă ruga ție totdeauna pentru sănătatea și bucuria lor, a mă supune și a-i ajuta din toate puterile mele.

O, Dumnezeule atotputernic, care binecuvintezi pe fii pentru părinții lor și adesea în dreapta Ta mâine îi pedepsești pentru greșelile lor, primește umila mea mulțumită pentru binefacerile pe care le reverși neîncetat asupra lor.

Trimite-le, Preabunule, și-n viitor binecuvântările Tale și le iartă lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut.

Tu poruncești să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei și pentru toate îngrijirile ce au avut și au pentru mine.

Ajută-mi dar să urmez poruncile Tale sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită pe care totdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările.

Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și cu bună înțelegere.

Fă-i părtași binecuvântarii Sfinților Tăi. Înmulțește-le roadele ostenelilor lor. Fă să prisoseacă peste ei binefacerile Tale și să sporească întru tot binele și întru îndestulare, ca să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin!”.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni