Rugaciuni

Rugăciune către Fecioara Maria la început de săptămână

Rugăciune către Fecioara Maria la început de săptămână
Rugăciune către Fecioara Maria la început de săptămână

Citește această rugăciune către Fecioara Maria la fiecare început de săptămână și Dumnezeu nu te va părăsi. Se spune cel puțin 3 zile de luni la rând.

Rugăciune către Maica Domnului Iisus Hristos

Preasfăntă Născătoare de Dumnezeu, Maică a luminii şi bucuriei, mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, întrutotul lăudată şi pururea Fecioară, care ai născut pe Hristos Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, ceea ce eşti mult milostivă Maică a tuturor celor în nevoi, mângâiere a celor ce plâng, grabnic ajutătoare a celor în slăbiciuni, în dureri şi neputinţe, povăţuitoarea neostenită a celor rătăciţi, Maică a maicilor şi Stăpână a cerurilor, de care se bucură toată făptura, soborul îngeresc şi neamul omenesc, frumuseţe strălucitoare a sfintelor locaşuri şi altare, binecuvântare a caselor şi a familiilor evlavioase, înţelepciune iubitoare a învăţătorilor şi învăţăceilor, acoperă-ne pe noi de tot răul cu preacinstitul tău Acoperământ

Cu Sfântul tău Acoperământ, Preacurată Maică, fereşte-ne de ispitele lumii, alungă întunericul păcatelor şi al tuturor greşelilor pierzătoare de suflet, întăreşte pe toţi cei care cheamă preacurat numele tău, încă şi pentru cei rătăciţi arată iubirea ta pururi fiitoare, pentru ca şi ei, revenindu-şi, să preaslăvească numele Fiului tău Iisus Hristos şi Dumnezeul nostru.

Dă înţelegere şi lumină celor ce n-au puteri îndeajuns pentru a spori în pregătirea lor şi ne păzeşte pe toţi de boli, de întâmplări rele, de ură, de vrăjmaşi, hrănindu-ne cu pâinea vieţii întru foametea cea duhovnicească şi trupească. Trimite studenţilor noştri, cu adânca ta milostivire, prin puterea Sfintei Treimi, înţelepciune, ştiinţă şi evlavie, darul înţelegerii învăţăturii celei bune, putere de concentrare, statornicie în virtute şi-n tot lucrul binecuvântat. Fie ca Sfântul tău Acoperământ să alunge patimile, ispitele tinereţii, focul desfrâului, lenea, nepăsarea şi toată deprinderea cea rea, ca să se împlinească poruncile mântuitoare ale Fiului tău şi să nu cadă niciodată din nădejdea cea către tine.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni