Rugaciuni

Rugăciune făcătoare de minuni către Sf. Ioan Botezătorul: Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule…

Rugăciune făcătoare de minuni către Sf. Ioan Botezătorul: Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule...
Rugăciune făcătoare de minuni către Sf. Ioan Botezătorul: Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule...

În fiecare an la data de 7 ianuarie se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul. Citește în această zi sfântă rugăciunea făcătoare de minuni către Sfântul botezîtorul al Domnului Iisus Hristos și astfel vei îndepărta toate relele și necazurile. Se spune că această frumoasă rugăciune face minuni cu adevărat pentru cei car eo citesc cu credință. Dacă ai o dorință neîmplinită, rosteșe cu evlavie eceastă rugăciune.

Rugăciunea făcătoare de minuni către Sfântul Ioan

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!”

Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni