Rugaciuni

Rugăciune pentru ușurarea sufletului și AJUTOR DIVIN

Rugăciune pentru ușurarea sufletului și AJUTOR DIVIN
Rugăciune pentru ușurarea sufletului și AJUTOR DIVIN

Această rugăciune pentru ușurarea sufletului lucrează profund asupra stării emoționale și psihice. Se rostește ori de câte ori te simți neliniștit, îngrijorat și simți că nu mai ai niciun ajutor de la Dumnezeu. Rugăciunea aceasta se citește în liniște, fără grabă, cu credință și cu evlavie, după ce ai iertat pe toți cei care te-au supărat vreodată.

Rugăciune pentru liniștire sufletească

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele.

Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat.

Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu și mă voi mărturisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea! Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Domnul este ajutorul meu și voi nădăjdui întru El: apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin”.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni