Rugaciuni

Rugăciune zilnică pentru bunăstarea familiei. Aduce înțelegere, liniște și îndepărtează certurile

Rugăciune zilnică pentru bunăstarea familiei. Aduce înțelegere, liniște și îndepărtează certurile
Rugăciune zilnică pentru bunăstarea familiei. Aduce înțelegere, liniște și îndepărtează certurileRugăciune zilnică pentru bunăstarea familiei. Aduce înțelegere, liniște și îndepărtează certurile

Citește această rugăciune frumoasă pentru toți membrii familie tale. Îndepărtează de la casa ta tot răul, toată cearta, neînțelegerea și ura. Aduce pace și liniște în familie.

Rugăciune zilnică pentru familie

Doamne Tată Ceresc, toate câte le voi întâlni și le voi auzi în această zi, învață-mă și mă ajută să le văd și să le primesc în pace cu sufletul meu liniștit și înţelepţit de Cuvântul Tău, și ajutat de puterile Tale cele cerești spre binele meu și al semenilor mei. Învaţă-mă să mă port cu dragoste și cu înțelepciune față de toți cei din familia mea și față de toți semenii mei. Ajută-mă să nu mă supăr și să nu mă tulbur.

Ajută-mă să nu supăr sau să tulbur pe cineva și însoțește cu puterea Ta și întărește în bine gândul, voința, simțul, emoțiile, sentimentele, gândirea și toată dorirea mea. Învață-mă să mă rog și să mă închin Ție Atotputernice Părinte în Duh și în Adevăr. Învață-mă să rabd, să iert și să iubesc precum Tu Părinte rabzi, ierți și iubești. Învață-mă să caut pacea și buna înțelegere și ajută-mă să le urmez până la desăvârșirea lor.

Binecuvintează-i pe toți ai mei, și pune în mintea și în inima lor dorința de a face și de a urma binele și pacea. Ajută-i să zidească fiecare în parte, în pace și cu bucurie, familia cea fericită și împlinită pe acest pământ.

Binecuvintează Tată Ceresc pe (N aici zici numele fiecăruia din familia ta) și pune în trupurile lor puterea unei sănătăți mereu vii, înfloritoare și neștirbite în toate zilele lor câte le au de la Tine în această lume.

Binecuvintează-i pe fiecare în parte și îi așază lângă acei oameni care să le fie model și ajutor în binele și în împlinirea lor și nicidecum pietre de poticnire, de pizmă, de invidie sau de rea călăuzire și de ruinare a lor.

Revarsă peste (N) darurile Tale cele pământești, ca să poată să se întrețină prin munca și activitatea lor pe ei înșiși și toată familia și dă-le gândul cel bun de a împărtăși cele bune și celor care au nevoie sinceră și curată de ajutor.

Binecuvintează, Doamne, pe (N aici pomenești pe cei adormiți), care au părăsit această viață pământească și au pășit în hotarele veșnicie Tale. Ajută-i să își găsească bucuria, liniștea, pacea și împlinirea lor în locașurile odihnei, lângă Tine Tată, Părinte al Vieții și al bucuriei noastre și a lor. Ajută-i să se desprindă în pace de această lume și să fie duși de puterile Tale cele cerești în pace și în bună rânduială în locașurile odihnei lor. Acolo să se bucure de viața cea veșnică și de această pomenire a lor. AMIN

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni