Rugaciuni

Rugăciunea de duminică care îți aduce o săptămână binecuvântată și PROTECȚIE DIVINĂ

Rugăciunea de duminică care îți aduce o săptămână binecuvântată și PROTECȚIE DIVINĂ
Rugăciunea de duminică care îți aduce o săptămână binecuvântată și PROTECȚIE DIVINĂ

Rugăciunea de duminică se citește de trei ori în această zi și îți aduce o săptămână cu protecție divină și multe binecuvântări cerești. Este o rugăciune simplă pe care fiecare creștin trebuie să o rostească la finalul săptămânii, fiind extrem de puternică.

Rugăciunea de duminică pentru protecție divină

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om. Ție deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin și-Ți mulțumesc foarte pentru Darurile cele mari pe care le-ai făcut și le faci tuturor făpturilor Tale.

Inima mi se bucură și se desfată când stau și cuget cum că numai Tu Însuți ești Dumnezeu Atotsfânt, Atotînțelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunătate și nici o mărire nu-ți lipsește. Tu ești Unul Dumnezeu în Trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Te măresc, Ție mă închin și-Ți servesc pururea, cu toată inima și cu toată puterea.

0, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O, Binecuvântate Fiu al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul și acoperământul Tău!

Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inima pentru bunătățile ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea, ca un iertător, atotbun și îndurat.

Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul Tău, ca sa petrec bine și creștinește în această săptămână și să nu mai păcătuiesc Ție, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul, nici cu fapta, întru mărirea și onoarea Învierii Tale celei de-a treia zi și a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ora morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni