Rugaciuni

Rugăciunea făcătoare de MINUNI către Sfântul Serafim de Sarov

Rugăciunea făcătoare de MINUNI către Sfântul Serafim de Sarov
Rugăciunea făcătoare de MINUNI către Sfântul Serafim de Sarov

Sfântul Serafim de Sarov este unul dintre cei mai mari sfinți ai creștinilor ortodocși și este prăznuit la data de 2 ianuarie în fiecare an. Acesta a fost un mare iubitor de Dumnezeu și astfel a ajuns să facă minuni foarte mari chiar din timpul vieții. Credința sa în Maica Domnului era foarte mare!

Rugăciune către Sfântul Serafim Sarov

O, preaminunate Serafime, mare făcător de minuni din Sarov, pentru toți cei ce aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător, în zilele vieții tale nimeni de la tine sărman n-a ieșit, ci tuturor plăcută le-a fost vederea feței tale și glasul cel cu bună întâmpinare al cuvintelor tale. Pe lângă acestea, și darul tămăduirilor, darul înainte vederii și darul vindecărilor sufletelor celor neputincioase cu îmbelșugare în tine s-au arătat.

Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământești la odihna cea cerească, niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi și nu este cu putință a număra minunile tale care s-au înmulțit ca stelele cerului, căci, iată, în toate marginile pământului te arăți oamenilor credincioși și le dăruiești tămăduiri.

Pentru aceasta și noi strigăm ție: O, preabunule și blândule Cuvios al lui Dumnezeu, rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi, care niciodată nu depărtezi pe cei care te cheamă pe tine, înalță pentru noi binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul puterilor ca să întărească poporul nostru binecredincios și să ne dăruiască nouă cele de trebuință în viata aceasta și toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, ca să ne păzească de căderi în păcat și să ne învețe pocăința cea adevărată, ca fără de piedici să intrăm în Împărăția Cerurilor, unde tu acum strălucești în slava neapusă, și să cântăm cu toți Sfinții, lăudând Treimea cea de Viață dătătoare, în veci! Amin.

Sfântul Serafim de Sarov a făcut foarte multe minnuni în anii în care a trăit în pustietatea pădurilor din Sarov, Rusia. Credincioșii mergeau la el cu miile pentru a se vindeca și pentru a-și alina sufletele îndurerate. Acesta a continuat să facă mari minuni și după trecerea la Domnul, pentru cei care se roagă la el cu credință și evlavie.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni