Rugaciuni

Se citește 3 miercuri la rând pentru SĂNĂTATE: “Sfântă mare muceniță a lui Hristos…“

Se citește 3 miercuri la rând pentru SĂNĂTATE: “Sfântă mare muceniță a lui Hristos...“
Se citește 3 miercuri la rând pentru SĂNĂTATE: “Sfântă mare muceniță a lui Hristos...“

Această rugăciune puternică se citește timp de 3 zile de miercuri la rând și este foarte benefică pentru credicioșii care au probleme de sănătate. Este una dintre cele mai renumite rugăciuni pentru persoanele care se află în boli grave, suferințe mari și dureri. Rostește-o cu toată credința și Dumnezue nu te va lăsa la greu!

Cea mai importantă rugăciune pentru sănătate

Această rugăciune frumoasă este închinată Sfintei Mucenițe Filofteia și aduce mare ușurare tuturor bolnavilor cu trupul sau cu sufletul.

“Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele.

Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră. Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Ca Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

You may also like

Comments are closed.

More in Rugaciuni